Członkowie Fundacji

FUNDATORZY:
Maria Konarska- Łuczak
Monika Chróst- Woźniak
Radosław Rutkowski
dr Łukasz Czubaszewski
dr Beata Urbaniak
Agata Konarska
Joanna Marchewka

ZARZĄD FUNDACJI
dr Beata Urbaniak
Marta Pomorska
Magdalena Jelinek

KOMISJA REWIZYJNA
Małgorzata Gizińska
Mirosława Leopold
Przemysław Wiśniewski