Nowa książka dr Beaty Urbaniak

Wydawnictwo Kohlhammer w Stuttgarcie wydało właśnie publikację Beaty Urbaniak o innowacyjnej terapii dzieci z autyzmem. Książka zadedykowana jest Profesor Irenie Obuchowskiej oraz Krzysztofowi Lauschowi.

Applied Behavior Analysis (ABA) in der Therapie von Kinder mit Autismus (Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w terapii dzieci z autyzmem) powstała na bazie obronionej w lutym 2013 roku pracy doktorskiej „ Skuteczność metod stosowanej analizy zachowania w rehabilitacji dzieci z autyzmem”. Jest wynikiem dziesięcioletnich badań prowadzonych w Poznaniu. Opisuje, analizuje oraz ocenia poziom rozwoju trzydzieściorga dzieci w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego, naśladowania, tworzenia podstawowych kategorii obiektów, rozumienia komunikatów, imitowania dźwięków mowy, nazywania obiektów, inicjowania niewerbalnych i werbalnych interakcji społecznych, wykonywania działań ukierunkowanych na cel a następnie ocenia zakres i charakter zmian w zakresie tychże umiejętności, które dokonały się przy udziale intensywnej rehabilitacji metodami SAZ. Analiza wyników badań podaje wnioski dla całej grupy badanych dzieci, ale śledzi również ich indywidualne historie.

Terapia prowadzona w polskich ośrodkach cieszy się coraz większą popularnością. Zaczynają z niej korzystać dzieci z Niemiec, Austrii czy Anglii. Ukazanie się na niemieckim rynku polskiej publikacji dotyczącej pracy z dziećmi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu jest kolejnym dowodem na zainteresowanie prowadzoną u nas terapią. Dodać należy, że jest to już druga publikacja Beaty Urbaniak w języku niemieckim. Pierwsza, Die Fruehfoerderung von Kindern mit Autismus – Spektrum – Storung (Wczesna terapia dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu) napisana razem z Britą Schirmer jest zbiorem programów i ćwiczeń dla tychże dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *