Projekt Familia

Specjalistyczne przedszkole „Familia”, działające od marca 2015 roku w Swarzędzu, jest placówką wspierającą rozwój dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Terapeuci przedszkola w indywidualnej pracy z dzieckiem skupiają się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, naśladownictwa, rozumienia instrukcji, udziału w zajęciach z rówieśnikami, wspólnej zabawy. „Familia” nastawiona jest na współpracę z rodziną dziecka- tworzone są indywidualne programy domowe, których realizację terapeuci powierzają rodzicom na terenie domu, stopniowo wdrażając ich w ćwiczenie najważniejszych umiejętności ze swoimi Pociechami w czasie Wizyt Domowych. Rodzice są również zapraszani do obserwacji zajęć w czasie pobytu Dziecka w przedszkolu.

Jednym z celów działalności przedszkola jest przygotowywanie dzieci do wkroczenia w pracę w grupach szkolnych i przedszkolnych na późniejszych etapach edukacyjnych- na bazie Modelu Stopniowego włączania.

Link do strony internetowej przedszkola „Familia”: