Zarząd

Prezes: dr Beata Urbaniak
Wiceprezes: dr Łukasz Czubaszewski
Skarbnik: mgr Maria Konarska Łuczak